Chroom-6

Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te bewerken. Het verwijderen van Chroom-6 moet op een veilige manier gebeuren, hier worden eisen voor gesteld vanuit de wetgeving. Asbesthulp kan helpen bij een zorgvuldige en veilige verwijdering van Chroom-6.

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 komt voornamelijk voor in verfsoorten en bindt zich altijd aan een andere stof, zoals zuurstof. Chroom-6 kan dus niet als puur Chroom-6 voor komen. We spreken daarom altijd over een ‘Chroom-6-verbinding’.

Chroom-6 wordt door mensen gemaakt vanwege de roestwerende eigenschap. Wel is Chroom-6 schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot onder andere kanker.

Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar Chroom-6 in zit, komt dan in de lucht.

Waarom kan Chroom-6 gevaarlijk zijn?

De Chroom-6-verbinding kan op drie manieren in het lichaam terechtkomen:

  • door inslikken (maag)
  • door inademen (longen)
  • via de huid

De Chroom-6 verbinding moet daarvoor eerst oplossen in het water van het longslijm, maagsap of zweet van de huid. Na het oplossen kan de Chroom-6-verbinding een lichaamscel binnentreden. Eenmaal in het lichaam kan een gezondheidsprobleem ontstaan, zoals schade aan het DNA wat kan leiden tot kanker of auto-immuunziekten.

Chroom-6 verwijderen

De wet stelt eisen aan het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen over hoe om te gaan met Chroom-6. Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. Chroom-6 verwijderen moet daarom op een veilige manier gebeuren.

Asbesthulp helpt u graag verder!

Neem contact met ons op om de verdere mogelijkheden te bespreken.