Toezicht

Hoewel het algemeen bekend is dat asbestvezels schadelijk zijn voor de gezondheid, wijst de praktijk uit dat bij verbouwingen van, en installatiewerkzaamheden in gebouwen nog steeds onvoorzichtig te werk wordt gegaan. Bewustwording, naleving van regelgeving en meldingsbereidheid bij betrokkenen is daarom zeer belangrijk. Anderzijds is ook toezicht nog steeds noodzakelijk. Optimaal toezicht vraagt om een goede informatieopbouw en -uitwisseling en prioriteitsstelling tussen alle handhavende instanties. Asbesthulp kan toezicht houden bij alle type asbestsaneringen.

 Waar kan je asbest tegenkomen?

0
0
0
s2sdefault