Asbesthulp is dé deskundige partner op het gebied van asbest

Als het gaat om asbest, dan is niets zo belangrijk als een deskundige en betrouwbare samenwerkingspartij. Asbesthulp verzorgt voor zakelijke als particuliere opdrachtgevers de meest uiteenlopende en complexe asbestonderzoeken.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: trekvast, slijtvast, isolerend (warmte en elektrisch), biologisch inert, chemisch inert, brandwerend en bestand tegen hoge temperaturen. Bovendien was het ook nog eens goedkoop. Asbest werd op verschillende manieren toegepast: in hechtgebonden en niet-hechtgebonden materialen. Al enige tijd is bekend dat asbest heftige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarom is het sinds 1994 bij wet verboden om te werken met asbest.

Asbestonderzoek

Een asbestonderzoek is verplicht bij alle werkzaamheden (sloop of renovatie) aan gebouwen, constructies en installaties die voor 1994 zijn gebouwd. Asbesthulp verzorgt deskundig betrouwbaar iedere vorm van asbestonderzoek. Een asbestonderzoek bestaat uit verschillende stappen: de inventarisatie, de risicobeoordeling en een eventuele nadere inkadering van mogelijk aanwezige verontreinigingen.

T

asbestinventarisatie

Hiermee brengen we aanwezige asbesthoudende toepassingen in kaart. Dit gebeurt door inspecties, bemonstering en analyse van asbestverdachte materialen. We houden daarbij rekening met eventuele vervolgwerkzaamheden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u een dak wilt vervangen of de kozijnen, maar ook ingrijpendere renovatiewerkzaamheden of (totaal-)sloop behoren uiteraard tot de mogelijkheden. De manier waarop we de asbestinventarisatie uitvoeren, hangt daar volledig mee samen.

Z

risicobeoordeling

Vinden we bij een asbestinventarisatie asbesthoudende toepassingen die beschadigd zijn, dan is de volgende stap een risicobeoordeling. Daarin brengen we de risico’s van het gevonden materiaal verder in kaart. Dit doen we bijvoorbeeld met een verontreinigingsonderzoek. Met kleef- en stofmonsters en visuele waarnemingen brengen we het verontreinigingsgebied in kaart. Is het gebouw of pand in gebruik, dan kan extra onderzoek met lucht- of kleefmonsters (conform NEN2991) nodig of wenselijk zijn.

Asbestinventarisatie, wat kost dit eigenlijk?

Doel asbestinventarisatie

Werktekeningen

10 + 11 =