Wat is LAVS?

LAVS is een webapplicatie waarmee asbestgegevens van elke fase in de keten van asbestverwijdering, vanaf inventarisatie tot en met stort, worden bijgehouden.

Wat is LAVS?

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is een webapplicatie voor iedereen die werkzaam is binnen de ‘asbestbranche’. Ben je werkzaam binnen deze keten, dan ben je verplicht om deze applicatie te gebruiken. Gebruikers kunnen alleen inloggen met een zogeheten eHerkenningstoegangscode.

Hoe werkt het in de praktijk?

Stel een opdrachtgever, bijvoorbeeld de eigenaar van een pand, wil dit pand laten slopen. Wanneer het gaat om een gebouw dat voor 1994 gebouwd is, moet er een asbestinventarisatie uitgevoerd worden. Een inventariseerder controleert het gebouw op de aanwezigheid van asbest. Asbesthulp kan u hierbij helpen.

Wanneer er asbest aanwezig is, dient dit door een hiervoor gecertificeerde asbestsaneerder verwijderd te worden.

Als laatste vindt er een eindinspectie plaats. Tijdens dit hele proces wordt veel informatie verzameld. Al deze informatie wordt opgeslagen in de LAVS webapplicatie. Partijen die werken met LAVS:

  • Opdrachtgevers
  • Inventariseerders
  • Verwijderaars
  • Toezichthouders
  • Eindinspecteurs