Wanneer een sloopmelding

Een sloopmelding is verplicht wanneer meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd.

Wanneer een sloopmelding?

Als er meerdan 10 kuub sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, is een sloopmelding verplicht. Bij kleine verbouwingen zonder asbest is dus geen sloopmelding nodig.

Als bij een kleine verbouwing asbest wordt aangetroffen, is een sloopmelding verplicht. Pas daarna kan de verwijdering van asbest plaatsvinden. Ook als er geen asbest vrij zal komen of dit in ieder geval niet de verwachting is.

Als er geen sloopmelding is gedaan, terwijl dit wel zou moeten dan kan er een boete volgen. Goed om u hier vooraf goed in te verdiepen of te laten adviseren door een deskundige partner zoals Asbesthulp.